Poslední zpověď: Úvod

· 378 words · 2 minute read

Pokud čtete tento blog jen kvůli obsahu týkajícím se fantasy, musím se vám omluvit předem. Dneškem totiž rozjíždím dlouho plánovanou sérii článků, která bude na Anekronu vycházet přinejmenším celé měsíce. Samozřejmě ji budu prokládat i obsahem, na který jste zvyklí a aktivní budu i na webu Dagon, stejně ale radši varuji předem.

O co půjde? Rád bych všem, kteří budou mít zájem, dopodrobna vysvětlil svůj zcela zásadní názorový posun, k němuž došlo zhruba v uplynulých dvou letech. Zatímco někteří z vás již vědí, o čem bude řeč, ostatní možná poněkud tápou. Vám, kdož se řadíte do této druhé skupiny, se omlouvám, budete-li překvapeni či dokonce šokováni. Nebylo a není naneštěstí v mých možnostech informovat vás všechny osobně a i proto volím tuto písemnou formu.

Narodil jsem se do křesťanského prostředí, byl jsem vychováván a veden ke katolické víře. V relativně nedávné době ale má životní přesvědčení, formovaná na právě popsaném náboženském základě, prošla radikálními otřesy. Zjistil jsem, že své dřívější názory již nedokáži upřímně zastávat. Postupně jsem opustil katolickou církev, křesťanství jako takové, víru v Boha i víru jako takovou. Poslední zpověď má za cíl zmapovat tento přerod pro ty, kteří budou mít zájem se o něm něco dozvědět.

Příště s tím začneme. Dnes mám ale ještě několik připomínek.

  • Primárním účelem Poslední zpovědi není vyvolávání obřích internetových diskuzí, které naleznete na valné většině webů, které se náboženstvím či jeho kritikou zabývají. Nemám čas ani kapacity vést žabomyší komentářové války. Na podnětné dotazy a připomínky samozřejmě reagovat budu, zvlášť pak, pokud budou pocházet od lidí, s nimiž jsem ve styku i v jiných sférách života.
  • Budu se snažit vždy zřetelně oddělovat lidi od jejich názorů. Není mým záměrem posmívat se věřícím, neopovrhuji jimi a nepovažuji je za hloupé. Oproti tomu náboženství za směšné, opovrženíhodné a stupidní skutečně mám, takže si to prosím neberte osobně.
  • Nestal jsem se nacistou, komunistou, a netrpím (snad) ani žádnou jinou duševní poruchou, ani mi nevymyli mozek zelení mužíčkové z Plejád. To jen tak pro jistotu.
  • Bylo by lží napsat, že nikoho nechci z křesťanství či jiné víry dekonvertovat. Na druhou stranu toho ani pomocí této série netoužím dosáhnout. Nerad agituji, byť pro věc, kterou považuji za dobrou.

Prozatím končíme. Zajímá-li vás celý můj kopernikánský obrat, zvu vás, abyste pokračovali ve čtení zbytku Poslední zpovědi.