Jeho temné esence: Stručná historie knižní fantasy série

· 668 words · 4 minute read

Občas se najde knižní série, která ve tvrdé konkurenci tak trochu zapadne i navzdory nepopiratelným kvalitám. Domnívám se, že přesně takový osud potkal skvělou trilogii Jeho temné esence britského spisovatele Phillipa Pullmana, jejíž první svazek, Zlatý kompas, byl svého času dokonce zfilmován. Knížky zdánlivě určené jen dětským čtenářům by neměli minout ani ti dospělí – a v tomto článku se dovíte, proč.

Ve stínu Magisteria 🔗

Mladá Lyra žije v tak trochu jiném Oxfordu. Její svět oproti našemu postrádá mnoho technologií a přírodovědeckých objevů, ale zase je bohatší o pancéřované medvědy, divoženky a především o daemony. Tyto bytosti nabírají podobu zvířat a jsou s lidmi spojeny velice silným poutem. Lyřin daemon se jmenuje Pantalaimon a svůj definitivní tvar, který bude jednou odrážet dívčinu povahu, nabere až na prahu její dospělosti.

Do té chvíle ale ještě nějaký čas zbývá. Lyra může s klidem trávit bezstarostné dny hraním si s dětmi univerzitních sloužících, odmlouváním starším a podobnými neškodnými kratochvílemi. Tedy spíš mohla by, kdyby se její strýc Asriel zničehonic nevrátil z dlouhé cesty, během níž získal velmi nebezpečné poznatky. Lyra se vlivem své vrozené zvědavosti dostane do značných potíží, v nichž hraje klíčovou roli záhadná paní Coulterová a její zlatý opičí daemon.

Může se přitom spolehnout jen na alethiometr, zlatý přístroj podobný kompasu. O ten by ale jistě mělo zájem i Magisterium, církev, která vznikla, když na papežský stolec kdysi usedl reformátor Jan Kalvín. Alethiometr má totiž zjevně cosi společného s tajemným Prachem, který zase nějakým způsobem souvisí s prvotním hříchem – a to je citlivé téma v každé době.

Lákavý koktejl 🔗

Pullman klíčové motivy svého díla představuje velmi pozvolna a není hotový ani na začátku prvního svazku série, pročež není zrovna nejjednodušší obejít se při charakteristice Jeho temných esencí bez spoilerů. Předem proto varuji, že budu v následujících odstavcích nepřímo odkazovat i na prvky z Jedinečného nože a Jantarového kukátka, jakkoli nevyzradím nic z konkrétního děje.

Asi nebude překvapením, že si autor bere mnoho z vědy i náboženství. Do na první pohled dětské fantastiky nenásilně zabuduje temnou hmotu, multiversum nebo evoluci – jádro trilogie však představují dvě komplementární linie. V té první sledujeme Lyru a její cestu k dospělosti, ve druhé pak jejího strýce Asriela a jeho ambiciózní plány, které jsou katalyzátorem takřka všech dramatických událostí.

Obě složky příběhu jsou příjemně nekompromisní a tudíž vysoce kontroverzní a vyvolaly ohlas nejen v oblasti populární kultury.

Útrapy dospívání 🔗

Česká Wikipedie vágně uvádí, že bývají Jeho temné esence srovnávány třeba s Letopisy Narnie. Vztah obou sérií je nicméně daleko těsnější a takřka bez nadsázky naprosto antagonistický. Projevuje se to právě kupříkladu v náhledu na dospívání, které Pullmanova série nahlíží pozitivně, na rozdíl od přinejmenším smíšeného Lewisova vnímání narnijské Poslední bitvy.

V této souvislosti pro zajímavost zmíním, že muselo být Jantarové kukátko, třetí svazek série, pro severoamerický trh cenzurováno. Vzhledem k cílové skupině čtenářů byla polovina jednoho odstavce považována za příliš sexuálně explicitní.

Non serviam 🔗

Tím ale kontroverze spojené s trilogií nekončí. Pullman totiž v jednom ze svých rozhovorů otevřeně prohlásil, že jsou jeho knihy o smrti Boha.

Premisa Jeho temných esencí skutečně vypráví alternativní příběh o pádu člověka a vzestupu nejvyšší autority – takový, který je s oficiální verzí ve zřetelném protikladu. A kdeže kanonické vyobrazení nebeské války najdeme? Podle Pullmana nikde jinde, než v monumentální epické básni Paradise Lost (česky Ztracený ráj) Angličana Johna Miltona, z níž si série vypůjčila mimo jiné i svůj název.

Trilogie dosáhla zejména v anglicky mluvících zemích značné obliby a dočkala se rozhlasového i divadelního zpracování. Již zmíněná filmová adaptace Zlatého kompasu se dočkala spíše smíšeného přijetí – první kniha koneckonců sotva nastiňuje celý příběh – zato nás možná již docela brzy čeká výpravný seriál, jehož produkce podle všeho právě začíná. Server Digitalspy.com spekuluje, že by se na naše obrazovky mohl dostat koncem roku 2017.

Co víc, již brzy se má objevit další kniha z Lyřina světa, The Book of Dust. Dílo Phillipa Pullmana tak dost možná čeká velkolepý comeback. A jak lépe se na něj připravit, než právě četbou Jeho temných esencí?